EBook Dit is Mijn woord Alpha & Omega

Het evangelie van Jezus - De Christus-openbaring die inmiddels de ware christenen over de hele wereld kennen
Inicio chevron_right Libros, Música y Películas chevron_right Espiritual
local_offer Precio:
25 00 ƒ
my_location Ubicación:
Todo el País
visibility Visto:
162 veces
person Responsable:
Editorial Gabriele
phone Teléfono:
WhatsApp 004915118838742
schedule Actualizado el:
11 jun 2024
thumb_up_alt Compartir:
 
 
photo Galería

Het evangelie van Jezus Jezus van Nazareth heeft geen religie gesticht. Hij benoemde geen priesters en onderwees geen dogma’s, rituelen of culten. Hij bracht 2000 jaar geleden de waarheid uit het Koninkrijk van God: de leer van de Gods- en naastenliefde voor mens, natuur en dieren: de leer van vrijheid, vrede en eenheid. Hij sprak over de God van liefde, over de Vrije Geest – God in ons. Zijn naam en Zijn bevrijdende boodschap werden en worden tot op de dag van vandaag misbruikt door kerkelijke instellingen, toegeëigend en bedekt met dogma’s, priestercultus en bezweringen van verdoemenis. Nu is de tijd gekomen: het noodlottige bedrog van de mensheid wordt aan de kaak gesteld en Zijn boodschap van liefde voor God en de naaste wordt bevrijd van de sluiers van de religieuze toe-eigening. Voortbouwend op het “Evangelie van Jezus”, een buiten de Bijbel bestaande evangelietekst, openbaarde Christus zelf de waarheid: de feiten over Zijn denken en leven als Jezus van Nazareth – door uitleg te geven, te corrigeren wat verkeerd werd geleerd en te verdiepen – middels Gabriële, de profetes en afgezante van God in onze tijd. Het Eeuwige Woord, de Ene God, de Vrije Geest, spreekt door Gabriële zoals door alle profeten van God – Abraham, Mozes, Jesaja, Job, Elia, Jezus van Nazareth, de Christus Gods. In het machtige openbaringswerk “Dit is Mijn Woord – Alfa en Omega”, spreekt Christus door Gabriële, de profetes en afgezante van God, vanuit het Koninkrijk van God, over het verleden, het heden en de toekomst. In Zijn werk, dat een historisch werk is, spreekt Hij tot alle mensen om te verduidelijken wat Hij leerde als Jezus van Nazareth, hoe Zijn aardse leven verliep en toont Hij de verbanden met het grote verlossingswerk, dat zijn oorsprong heeft in Gods Koninkrijk. Uit de inhoud: ● Zin en doel van het leven op aarde ● De vervalsing van de leer van Jezus van Nazareth in de afgelopen 2000 jaar ● Voorwaarden voor de genezing van het fysieke lichaam ● Jezus onderwijst over het huwelijk ● De Bergrede ● Over het wezen van God ● God is niet toornig en straffend ● De leer van de “eeuwige verdoemenis” is een bespotting van God ● Strijd van de duisternis tegen Gods plan en Zijn rechtvaardige profeten ● Jezus hield van de dieren en zette zich voor hen in ● De mens schendt en vernietigt het leven op aarde ● De wet van zaaien en oogsten is ook van toepassing op de schepping ● Over dood, reïncarnatie en leven ● Gelijkwaardigheid van man en vrouw ● De ware betekenis van de verlossingsdaad van Jezus, de Christus en nog veel meer … https://gabriele-publishing.com/


comment Preguntas y Comentarios